مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
نگاهي به گذشته هاي علمي دانشگاه ها د راين مرز و بوم، نشانه اي براي بصيرت و نوانديشي دانش آموختگان اين پايگاه بزرگ علمي است. موقيع حساس تاريخ و حياتي دانشگاه ها ايجاب مي كند درهاي خود را هم چنان بر روي نشاط اجتهادي و فقه نو نوآوري باز نگاه دارد و نه از موضع انفعال كه دليرانه به سمت بازخواني و باز بيني تحولات فكري جديد حركت كند و اين مهم جز با اشراف و مساعدت مقام معظم رهبري و همراهي انديشه سازان دانشگاه ميسور نيست.

راهبرد هاي اساسي تحول علمي در دانشگاهها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست