مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
اين كتاب داراي پنج گفتار اصلي است نويسنده در گفتار اول اصول اعتقادات شيعه از جمله عصمت و علم امام و مساله غيبت مي پردازد و در گفتار دوم به علل سياسي و اجتماعي نفود تشيع در ايران و در گفتار سوم به نقش ائمه عليهم السلام و خاندان پيامبر و در گفتار چهارم به نقش صحابه، ياران و مراكز علمي تشيع در اين مساله مي پردازد، گفتار پنجم به دولت هاي شيعه از جمله طبرستان، آل بويه و صفويه اختصاص يافته است.
فهرست
مقدمه
گفتار اوّل: اصول، اعتقادات شيعه
الف) عصمت
1. ادله قرآني عصمت
2. ادله روايي عصمت
3. ادله عقلي عصمت
ب) علم امام
ج) غيبت
گفتار دوم: علل نفوذ تشيع در ايران
گفتار سوم: نقش ائمه هدي و خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله
امامت علي عليه‌السلام در كوفه
حضور امام رضا عليه‌السلام در ايران
عزيمت علويان و امامزادگان به ايران
محبوبيت خاندان نبي اكرم صلي الله عليه و آله
پارسايي علويان و اهل بيت عليهم‌السلام
مظلوميت شيعيان
ظلم ستيزي خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله
گفتار چهارم: صحابه، ياران، علما و مراكز علمي تشيع
سلمان فارسي
موالي
نقش موالي و ايرانيان در قيام مختار
خاندان اشعر‌هاي قم
علما و مراكز علمي شيعه
الف) مراكز علمي تشيع در ايران
حوزه قم
ب) علما شيعه
خاندان نوبختي
گفتار پنجم: دولتهاي شيعه
دولت شيعي طبرستان
دولت آل بويه
ايلخانان مغول
امراي سربدار
دولت صفوي
منابع

تشيع و روند گسترش آن در ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست