مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
كتاب فوق در چهار بخش تدوين شده است بخش اول سخني از آن جميل بي بديل است كه با دل و جان آشناست. بخش دوم حكايت رحمت بي منتهاي اوست كه به واقع نيمي از باغ هشت در است بخش سوم روايت آشناي دست هاي نيازمندي اس تكه از دورن جان من خسته دل به سوي آسمان بلند شده است. و سرانجام بخش چهارم سخن از عشق است همان كه از روز ازل به نامي اندر دهن پيرو جوان لقب گرفته است.
فهرست
سخن پژوهشكده
پيش درآمد
1. آن جميل بي‌بديل
پرده‌دار پرده پوش
اكسير جان
دل و دلدار
پاي بر سر هستي
خلوت پر هياهو
اعجاز سحر
عروج در غروبگاه
2. نسيمي از باغ هشت در
3. درون جان من خسته‌دل
تسبيح و تنزيه پروردگار
سرمايه‌هاي انسان
غم هجر يار
الفتي با صيّاد
بهانه‌‌اي براي پيوند
معشوق آسماني
ادب دعا
چه بخواهيم؟
راه و رسم دعا
هنگام خوش عطاي حق
دعا‌هاي ناب
4. نامي اندر دهن پير و جوان
فهرست منابع

جميل بي بديل

  • نویسنده : سروقامت حسين
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 180صفحه
  • شابک 8-73-7030-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست