قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جميل بي بديل

نویسنده: سروقامت حسين

خلاصه کتاب

كتاب فوق در چهار بخش تدوين شده است بخش اول سخني از آن جميل بي بديل است كه با دل و جان آشناست. بخش دوم حكايت رحمت بي منتهاي اوست كه به واقع نيمي از باغ هشت در است بخش سوم روايت آشناي دست هاي نيازمندي اس تكه از دورن جان من خسته دل به سوي آسمان بلند شده است. و سرانجام بخش چهارم سخن از عشق است همان كه از روز ازل به نامي اندر دهن پيرو جوان لقب گرفته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن پژوهشكده
پيش درآمد
1. آن جميل بي‌بديل
پرده‌دار پرده پوش
اكسير جان
دل و دلدار
پاي بر سر هستي
خلوت پر هياهو
اعجاز سحر
عروج در غروبگاه
2. نسيمي از باغ هشت در
3. درون جان من خسته‌دل
تسبيح و تنزيه پروردگار
سرمايه‌هاي انسان
غم هجر يار
الفتي با صيّاد
بهانه‌‌اي براي پيوند
معشوق آسماني
ادب دعا
چه بخواهيم؟
راه و رسم دعا
هنگام خوش عطاي حق
دعا‌هاي ناب
4. نامي اندر دهن پير و جوان
فهرست منابع