مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
انديشه ورزي و كشف حقيقت و توليد گزاره هاي فكري جز در فرآيند پژوهش و كنجكاوي ها و كنكاش هاي روشمند علمي ميسر نيست. در اينجا اگر سخن از عقل و دين و مسله تعارض و عدم تعارض اين دو به ميان آمد نشان دهنده اين واقعيت است كه يك بعد وجودي آدمي فردوزري در مقام ايضاح توجيه و يا امرار بعد ديگر او دين ورزي بر آمده است. آدمي همواره خواسته است باورهايش را توجيه و مدلل نمايد و يا به مدد دين عقل را از راه تازه بنمايند و بر او نگفته ناشنيده بخواند. اما بروز خارجي اين عمل و دو گانگي مظاهر اين بعد وجودي به طرح مساله تعارض يا عدم تعارض است انجاميده است. اين كتاب نگاهي تاريخي به برخود انديشمندان با روحي دارد به عبارت ديگر شامل نگاه كلي آن به نسبت و رابطه عقل و وحي معطوف است.
فهرست
انسان و پرواي عقل و وحي
عنوان
مقدّمه
بيان مفهوم «عقل» و «دين»
الف) عقل
ب) دين
سابقه تاريخي مسأله عقل و وحي
مسأله عقل و وحي در غرب
مسأله عقل و وحي در حوزه فرهنگ اسلامي
ديد‌گاه اسلام در يك نگاه كلّي
هم سخني و تعاون نه جدايي و تعارض
عقل هموارده در نمناي دين
ضرورت بعثت انبيا
خلاصه و خاتمه
پي‌نوشت ها
تبين علمي و معجزه پيامبران و امامان
پيش‌گفتار
بخش اوّل: تحليل واژه‌ها و مقاهيم
معجزه
امر خارق‌العاده
همراه با دعوي نبوت
غير قابل تعليم
كرامت، سحر، ارهاص
قوانين طبيعت
نقض قوانين طبيعت
قانون عليّت
قانون سنخيت علت و معلول
بخش دوم: ضرورت معجزه و مشكلات آن
قانون عليت و معجزه‌ها
علل مؤثر در معجزه‌ها
معجزه‌ها و قانون سنخيت علت و معلول
معجزه و قوانين طبيعت
حكومت قانون بر قانون ديگر يا نقض آن
نتيجه
پي‌نوشت‌ها
انسان و پرواي عقل و وحي
عنوان
مقدّمه
بيان مفهوم «عقل» و «دين»
الف) عقل
ب) دين
سابقه تاريخي مسأله عقل و وحي
مسأله عقل و وحي در غرب
مسأله عقل و وحي در حوزه فرهنگ اسلامي
ديد‌گاه اسلام در يك نگاه كلّي
هم سخني و تعاون نه جدايي و تعارض
عقل هموارده در نمناي دين
ضرورت بعثت انبيا
خلاصه و خاتمه
پي‌نوشت ها
تبين علمي و معجزه پيامبران و امامان
پيش‌گفتار
بخش اوّل: تحليل واژه‌ها و مقاهيم
معجزه
امر خارق‌العاده
همراه با دعوي نبوت
غير قابل تعليم
كرامت، سحر، ارهاص
قوانين طبيعت
نقض قوانين طبيعت
قانون عليّت
قانون سنخيت علت و معلول
بخش دوم: ضرورت معجزه و مشكلات آن
قانون عليت و معجزه‌ها
علل مؤثر در معجزه‌ها
معجزه‌ها و قانون سنخيت علت و معلول
معجزه و قوانين طبيعت
حكومت قانون بر قانون ديگر يا نقض آن
نتيجه
پي‌نوشت‌ها

انسان و پرواي عقل و وحي تبيين علمي معجزه پيامبران و امامان

  • نویسنده : زماني قمشه اي علي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : پالتویی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 83صفحه
  • شابک 6-09-7030-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اصول دین - اعتقادات
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست