مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
ايده هاي گفتگو ميان مذاهب گفتگو بين تديون ها و گفتگوي بين تمدن ها را چه ايده هايي رمانتيك بخوانند و چه امري قابل حصول به هر حال داراي اين خصيصه است كه يك رويكرد عملي و تجلي ارائه تاثير گذاري بر محيط است. در انواع گفتگوي هاي فراملي كه دغدغه حفظ و بالندگي تمدن اسلامي در كنار ارتقاي ساير تمدن ها و ترويج صلح جهاني دارد دانش جويان مسلمان مي توانند در نقش آغازگري و ميان داراي را ايفا نمايند.
فهرست
فهرست
ديباچه
روش تحقيق
سؤال تحقيق
فرضيه تحقيق
تعريف و تبيين مفاهيم
الف. دانشجو
ب. دانشجوي حاجي
ج. گفتگوي فراملي
د. گفتگو
متن تحقيق
1. شناخت شناسي گفتمان
2. پيش شرطها و اداب گفتگو
تتمّه
تحقق سازماني
برنامه‌هاي مجمع و محورهاي گفتگو
جايگاه بين المللي مجمع دانشجويان مسلمان
توجيه لزوم« مجمع دانشجويان مسلمان»
پانوشت‌ها

نقش دانشجويان مسلمان در گفتگوهاي فراملي ( با تأكيد بر استفاده ازظرفيت زماني ومكاني حج)

  • نویسنده : متوليان محمد علي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : پالتویی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 48صفحه
  • شابک X-10-7030-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست