مدیر مسئول
امير حسين انبارداران
آدرس
قم، خيابان 70 متري عمار ياسر، جنب مجتمع ادارات، خيابان نور، نور 17، پلاك 11
خلاصه کتاب
آشنايي با متون مقدس اديان به منظور شناخت محتوايي آنان و استخراج اشتراكات و افتراقات آنان از اهميت به سزايي برخوردار است. اين اهميت وقتي افزون مي شود كه موضوع مشترك ميان اين متون، از موضوعات حساس و معركه آرا باشد. در دنياي معاصر، مساله زن، شخصيت و جايگاهاو در اجتماع بشري و رويكرد اديان در احترام و اهتمام به او از مباحث معركه آراي قرون متاخر تاريخ بشري است و اين كتاب در چهار بخش تحت عناوين، كليات، شخصيت انساني زن در قرآن، شخصيت حقوقي زن در قرآن و زن در كتاب مقدس تهيه و تدوين شده است.

شخصيت زن در قرآن و كتاب مقدس

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست