مدیر مسئول
مهدي هادوي مقدم
آدرس
قم- بلوار امين 20متري گلستان - كوچه14 - پلاك10 - كد پستي:3716699517
خلاصه کتاب
ظهور انقلاب اسلامي در دو دهه اخير انديشه سياسي اسلام را كانون توجه انديشمندان گرداند و پرسش ها و نگرش هاي گوناگوني نمود يافت. ابهام در اصطلاحات فقهي و به طور كلي اسلامي براي آنان كه در اين زمينه از تخصص برخوردار نبودند كلاف هاي يسردرگمي از شبهات و پاسخ ها را ايجاد كرد كه برخي از آنها هنوز حل نگرديهد است كتاب ولايت فقيه مباني ادله و اختيارات از مباحث است كه هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است ولايت فقيه با شكل گيري حكومت اسلامي رنگ و بوي جديد به خود گرفت و شكل حكومت داري مدون در غرب را نيز به چالش كشيد كتاب فوق به بررسي تطبيقي و سير انديشه ولايت فقيه مي پردازد.
فهرست
فهرست تفضيلي
پيش‌سخن
فصل اول: دين و سياست
چيستي دين
دين نفس الامري
دين مرسل
دين خاتم
ثبات دين و تغيير دنيا
انسان شناسي اسلامي
ثابت و متغيّر در دين
دين و سياست
تفكر سياسي
سكولاريسم
ادله‌ي سكولاريسم
عناصر جهان‌شمول و موقعيتي در اسلام
نظريه انديشه مدوّن (نظام‌بند) در اسلام
عناصر ديني و ساحت‌هاي حيات بشري
فصل دوم: ولايت فقيه
ولايت معصومان، ولايت فقيه
ولايت فقيه، تحليل مفهومي
پيشينه‌ي تاريخي ولايت فقيه
ادله ولايت فقيه
مردم و ولايت فقيه
ولايت فقيه و وكالت فقيه
شرايط وليّ فقيه
حدود ولايت فقيه
ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه
جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام
ولايت فقيه و ديگر نهاد‌ها
ولايت فقيه و آزادي
ولايت فقيه و جامعه‌ي مدني
ولايت فقيه و دولت اسلامي
ولايت و مرجعيت
كتابنامه
فهرست تفضيلي
پيش سخن
فصل اول: دين وسياست
چيستي دين
دين نفس‌الامري
دين مرسل
دين خاتم
ثبات دين و تغيير دنيا
انسان شناسي اسلام
ثابت و متغيير در دين
دين و سياست
تفكر مسيحي
سكولاريسم
ادله‌ سكولاريسم
1. تفاوت ذات سياست و دين
2. گزاره‌هاي ديني، قضاياي اقتضاي
3. دين ثابت و دنياي متغير
4. عدم كارآيي مديريت فقهي
عناصر جهان شمول و موقعيتي در اسلام
نظريه‌‌ي انديشه مدون(نظام‌مند) در اسلام
فلسفه
مكتب
نظام
نهاد
حقوق
عناصر ديني و ساحت‌هاي حيات بشري
عناصر موقعيتي و جهان شمول
فصل دوم: ولايت فقيه
ولايت معصومان، ولايت فقيه
ولايت فقيه، تحليل مفهومي
پيشينه‌ي تاريخي ولايت فقيه
1. شيخ ابوالصلاح خلبي
2. ابن ادريس حلي
3. محقق حلي
4. مولي احمد مقدس اردبيلي
6. جواد بن محمد حسيني عاملي
7. ملا احمد نراقي
8. مير فتّاح عبدالفتاح بن علي حسيني مراغي
9. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر
10. شيخ مرتضي انصاري
11. حاج آقا رضا همداني
12. سيد محمد بحرالعلوم
13. آية الله بروجردي
14. آية الله شيخ مرتضي حائري
15. امام خميني
دو نكته مهم
ادله ولايت فقيه
دليل عقلي
دليل نقلي
مردم و ولايت فقيه
انتخاب ولي فقيه
انتخاب رهبر «شبهه‌ي دور»
ولايت فقيه يا وكالت فقيه
شرايط ولي فقيه
حدود ولايت فقيه
ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه
ولايت فقيه و ديگر نهاد‌ها
قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه
ولايت فقيه و احزاب سياسي
ولايت فقيه و آزادي
آزادي مدني: افراط و تفريط
ولايت فقيه و جامعه مدني
ولايت فقيه و دولت اسلامي
ولايت و مرجعيت
حكم و فتوا
تفكيك مرجعيت از رهبري
تعدد رهبر، تعدد مرجع
حدود تقليد از غير رهبر

ولايت و ديانت - جستاري در انديشه سياسي اسلام

  • نویسنده : هادوي مهدي
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 151صفحه
  • شابک 8-2-91573-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اندیشه و جریان شناسی سیاسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست