مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
مقوله جامعيت قرآن از جمله مباحث مهم در مجموعه مباحث توصيف و تبيين دين اسلام در دوران معاصر به شمار مي رود، اين بحث از يك سو به موضوع معرفت ديني باز مي گردد و از سوي ديگر مسأله جامعيت، مسأله اي كلامي است و در كلام جديد، در بحث انتظار از دين و ظهور دين مطرح مي گردد. آنچه از دين اسلام انتظار مي رود، دستورات و رهنمودهايي است كه در جهت سعادت انسان ها و تأثير نيازهاي همه طبقات و نسل ها به كار گرفته مي شود. در اين اثر سعي شده است كه جامعيت قرآن را از ديدگاه امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه بررسي نمايد، در اين راستا با برشمردن ملاك هاي جامعيت ، ويژگي هاي قرآن و برتري آن نسبت به كتاب هاي آسماني پيشين و ستيز ميان فرازهايي كه دلالت برجامعيت قرآن دارند، به تحليل و تبيين موضوع جامعيت قرآن بپردازد هدف اصلي اين بحث ،تبيين نظر امام سجاد (ع) در صحيفه سجاديه دربارة جامعيت قرآن خواهد بود.

جامعيت قرآن از منظر صحيفه سجاديه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست