مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
هولوكاست، فارغ از انگيزه ها و مسايل حاشيه اي مربوط به آن، واقعه اي است كه براي بيساري از مردم و خصوصاً كارشناسان مربوطه واقعاً نحوه كشتار در اردوگاه هاي مورد ادعا، بديع و عجيب مي باشد، كه به دنبالش سوالات فراواني را ايجاد مي كند؟ اين واقعه به هر صورتي كه روايت شود مانند بسياري ديگر از وقايع تاريخي است كه هم مي تواند و هم بايد مورد ارزيابي نقد علمي قرار بگيرد، خصوصاً اين كه ماجرا متاخر تر از بسياري ديگر از وقايع تاريخي است، اين حداقل توقع و انتشار حس حقيقت طلبي بشر است. اين كتاب مجموعه مقالاتي از متفكران و صاحب نظران اين عرصه مي باشد كه توسط جايگاه صهيونيسم پژوهي ترجمه و تبيين شده است. به قولي از مقام معظم رهبري، دلايل در دست است كه نشان مي دهد صهيونيست ها با نازي هاي آلمان روابط نزديك داشتند و در ارائه آمارهاي اغراق آميز از كشتار يهويدان، خود وسيله اي براي جلت ترحم افكار عمومي و زمينه سازي براي اشغال فلسطين و توجيه جنايات صهونيست ها بوده است.
فهرست
مقدمه
مسأله اتاق های گاز
پندارها شاخدار از هولوکاست
مخاطره تجدید نظر طلبی
علائم درسدن
کتاب جدید«جین- کلود پرساک» درباره هولوکاست
تجدید نظر رسمی و قابل توجه در مورد شمار تلفات مایدانک
هولوکاست، بگذار هر دو طرف بشنویم
انکار هولوکاست یعنی چه؟
روز شما تجدید نظر طلبی
تحقیقی در مورد هولوکاست
اصطلاح نامه

گريز از آينده

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست