مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
هولوكاست يكي از دروغ هاي بزرگ تاريخ است كه با تاثير گذاري هاي پشت پرده و گاه آشكار صهيونيسم جهاني به تدريج به اتفاقي قطعي و غير قابل انكار تبديل شده و هر گونه ترديد و تشكيك در اصل يا جزئيات يا حتي تعداد قربانيان آن گناهي بس بزرگ و نابخشودني به حساب مي آيد و چه بسار محققان و انديشمنداني كه به همين جرم از حقوق انساني و اجتماعي خود محروم شده اند و يا در زندان هاي يكه با خشت ها و ميله هايي از، قدرت، ظلم و جهل عمومي بنا شده اسير گشته اند.

هلوكاست حريم ممنوعه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست