مدیر مسئول
عطائي چافي
آدرس
قم - خيابان ارم پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاك 169
خلاصه کتاب
اين عالم ظاهر كه ما در آن زندگي مي كنيم، باطني به مشابه برزخ دارد، كه مردم حقيقت آن را درك نمي كنند ارواح بندگان پس از جدايي از بدن در آن جا هستند تا دنيا سرآيد و بساط روز رستاخيز گسترده شود. جاي برزخ در همين زمين براي اهل شقاوت، وادي برهوت و براي اهل سعادت وادي السلام و در فضاي اطراف زمين و در آسمان ها است، كه بندگان هر يك به حسب مراتب، ايمان و اعمال شان در آن جايگاه هستند. برخي از عناوين كتاب : ماهيت برزخ، نشانه اي از جهنم برزخي، تفاوت بين مومن و منافق در برزخ، اوصاف جهنم، مقايسه آتش دنيا و آخرت و ...

جهنم ميعاد گاه پيروان شيطان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست