مدیر مسئول
محمود حسين پور علويه
آدرس
خيابان خيام - كوچه 11 - كوچه شهيد بيات - پلاك 8
خلاصه کتاب
ويروس هاي رايانه اي بسيار اسرار آميز هستند و توجه بسياري از برنامه نويسان مشاوران امنيتي شبكه هاي اينترنتي و حتي افراد عادي كه از رايانه براي كارهاي معمول خود استفاده مي كنند را به خود جلب كرده اند و سالانه هزينه هنگفتي براي جلوگيري از انتشار و بالابردن امنيت شبكه ها در رايانه ها در مقابل ويروس ها صرف مي شوند. اگر بخواهيم از ديد ديگري به ويروس ها نگاه كنيم. نقاط آسيب پذيري و ميزان آسيب پذيري بودن سيستم رايانه اي خود و يا امنيت شبكه اي كه ما در حال كار با ان هستيم به ما نشان مي دهند كه اين كار خيلي سخت خواهد بود. كتاب حاضر كه به بحث و بررسي پرداخته در سه مرحله آشنايي با بررسي چگونگي مساحت ويروس و روني هاي مقابله با ويروس به كمك خواننده مي آيد.

ويروس

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست