مدیر مسئول
ولي الله ديلم
آدرس
قم - خيابان امام - بيست متري توانير- توانير 5 - پلاك 10 - كد پستي:3715137388
فهرست
پيشگفتار
شباهتها
1. شباهت اهل بيت عليهم‌السلام به قرآن كريم
2. شباهت‌هاي حضرت علي عليه‌السلام به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
3. شبا‌هت‌ حضرت علي عليه السام به قرآن كريم
4. شبا‌هت‌ حضرت فاطمه عليها‌السلام به حضرت علي عليه‌السلام
5. شبا‌هت‌ها نماز به قرآن كريم
6. شبا‌هت‌‌هاي نماز به حضرت علي عليه‌السلام
7. شبا‌هت‌ حضرت مهدي عليه السلام به حضرت علي عليه السلام
8. شبا‌هت‌ امام حسين عليه السلام به قرآن كريم
9. شبا‌هت‌ امام حسين عليه‌السلام به پيامبران
10. شبا‌هت‌ حضرت مهدي عليه السلام به پيامبران
11. شبا‌هت‌ حضرت مهدي عليه‌السلام به آب حياتبخش
12. شباهت عطاياي خداوند به امت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به حضرت موسي عليه‌السلام
13. شباهت زندگاني حضرت موسي عليه السلام به حضرت يوسف عليه‌السلام
14. شباهت باران به قرآن كريم
15. شبا‌هت‌ محكمه وجدان به محكمه قيامت
16. شبا‌هت‌ مؤمن به آينه
17. شبا‌هت‌‌هاي مؤمن به شجره طيّبه( درخت پاكيزه)
18. شبا‌هت‌ زن و شوهر به لباس
19. شبا‌هت‌ نفس به شيطان
20. شبا‌هت‌‌هاي پرواز معنوي به پرواز مادّي
21. شباهت مؤمن به كعبه
تفاوتها
22. تفاوت معجزه با كارهاي خارق العاده
23. تفاوت منزلت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله با پيامبران
24. تفاوت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله با حضرت ابراهيم عليه السلام
25. تفاوت امام نور با امام نار
26. تفاوت برخود مردم نسبت به نماز
27. تفاوتهاي داروي معنوي با داروي مادي
28. تفاوت مهماني با خدا با مهماني انسان
29. تفاوت مؤمنان با غير مؤمنان
30. تفاوت پرهيز‌كاران به تبه‌كاران
31. تفاوت مؤمنان با منافقان
32. تفاوت وعده خداوند با وعده شيطان
33. تفاوت دنيا با آخرت
34. تفاوت بازار دنيا با بازار آخرت
35. تفاوت برخورد مردم نسبت به جهاد
36. تفاوت جهاد اصغر با جهاد اكبر
37. تفاوت حج با جهاد
38. تفاوت محكمه خانوادگي با داد‌گاه خارجي
39. تفاوت مردم نسبت به عمل خير
40. تفاوتهاي چشم با دوربين عكاسي

شباهتها و تفاوت ها از ديدگاه قرآن و احاديث

  • نویسنده : دهقان اكبر
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 80صفحه
  • شابک 4-28-7585-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست