مدیر مسئول
حبيب الله تقيان
آدرس
قم - زنبيل آباد 30متري قائم - هشت متري صاحب الزمان - پلاك 43 - كد پستي:3716855916
خلاصه کتاب
در تعريف علم اصول آمده است : عل است كه با در اختيار داشتن قواعد خاص، اين امكان را به مجتهد مي دهد كه بوسيله ي اين قواعد، احكام شرع را استنباط نمايد. اهميت و ارزش اين علم در فقه شيعه باعث شده است علما و فقهاي بسياري در طول تاريخ شيعه به بيان و نگارش مطالبي در اين باب همت گمارند كه يكي از نتايج مفيد آن ، پاسخ به مسائل مستحدثه اي مانند: بيمه در عصر حاضر مي باشد. كتاب « اليبان المفيد» كه شرح حلقه ي سوم از حلقات علم اصول مي باشد حاصل تدريس شهيد بزرگوار سيد محمد باقر صدر (رحمت الله عليه) است كه به قلم تواناي شيخ اياد المنصوري در دو جلد تهيه و تنظيم شده است.برخي از موضوعات مطرح شده درحلقه ي سوم عبارتند از : تعريف علم اصول و موضوع آن ، حكم واقعي و ظاهري ، امارات و اصول علميه ، قضيه ي حقيقيه و خارجيه ، محدوده ي دلالات ادله ي شرعي و لفظي ، ادوات عموم ، مفاهيم...

البيان المفيد (2 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست