مدیر مسئول
حبيب الله تقيان
آدرس
قم - زنبيل آباد 30متري قائم - هشت متري صاحب الزمان - پلاك 43 - كد پستي:3716855916
خلاصه کتاب
كتاب كانزي شامل ، مجموع صيغه هاي ماضي ، مضارع ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، امر غائب و حاضراني استفهام است كه به طور واضح و مختصر بيان شده است . همچنين تمام نونات ثقليه و خفيفه هر فعل مشروحاً ذكر گرديده و جمع هاي تكسير اسم فاعل و مفعول كاملاً گفته شده است و از ديگر ويژگي هاي كتاب حاضر اين است كه صيغه هاي تشكل از احاديث و قرآن كه فهم آن براي مبتدئين سخت و دشوار بوده نيز روان و ساده بيان شده است.

صرف كانزي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست