مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
كتاب فوق ترجمه كامل كتاب محمود علي محمدي و حسين قيلي است كه به همراه متن اصلي نگاشت شده است ويژگي اين كتاب در اين است كه هر درس واژه نامه هاي كليدي آورده شده و همچنين تمامي تمرينات پاسخ داده شده و ترجمه كامل ترجمه ها نيز آورده شده است. در ادامه نكات گرامري درس و تمرينات هر بخش مربوط نيز بيان شده است... .

راهنماي جامع زبان انگليسي عمومي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست