مدیر مسئول
حبيب الله تقيان
آدرس
قم - زنبيل آباد 30متري قائم - هشت متري صاحب الزمان - پلاك 43 - كد پستي:3716855916
خلاصه کتاب
مبحث مهدويت از جمله موضوعاتي است كه نقش كليدي در زندگي بشر دارد و بازواياي مختلف حيات و زندگي انسان ارتباط مستقيم دارد. موضوع موعود جهاني، به مسئله اساسي امامت بر مي گردد كه از اصول عقايد شيعه است و در قرآن و روايات اسلامي بصورت گسترده اي روي آن سرمايه گذاري شده است. كتاب چكيده آفرينش شامل پرسش هايي پيرامون مهدويت و موعود جهاني است كه با رجوع به روايات و استناد معتبر بدان ها پاسخ هاي منطقي و مقتضي داده شده است.
فهرست
مقدمه
ضرورت طرح مباحث مهدويت
عهد الهي
موعود
غيبت
موعود
غيبت
انتظار
ظهور
حكومت جهاني
تصفيه فرهنگ مهدويت
منابع، مصادر، مدارك

چكيده آفرينش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست