مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
امروزه نظام خانواده با معضلات و پيچيدگي هاي خاصي مواجه است كه برخورد مناسب با آن معضلات ، جز از راه بينش مسير نيست ، بر اين اساس ارتقاي سطح آگاهي خانواده هااز مسايل مربوط به خانواده عامل بسيارمهمي در جهت كاهش اختلافات به شمار مي رود. كتاب فوق شامل مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هاي مناسب با آن پيرامون خانواده مي باشدكه پرسش هاي فوق متناسب با آسيب هاي اجتماعي و مشكلاتي كه امكان دارد براي خانواده اتفاق بيفتد و همچنين پاسخ هاي مربوط با توجه به آيات و روايات و اسناد معتبر تهيه و تنظيم شده است.
فهرست
مقدمه
فصل اول: حقوق و وظايف همسران
حق و تكليف، دو روي يك سكه
حق تعيين و تملّك مهر
وظيفه تمكين
وظيفه پاسداري از حق معنوي مرد
حكمت وجوب مهريه براي زن و حكمت حقوق متقابل
حكمت تشويق زنان به مهريه سبك
استفاي حقوق و نقش آن در فروپاشي زندگي
ارزش ارضاي نيازهاي عاطفي و روحي زن
شرط تعدد زوجات و معناي عدالت در‌آن
ارضاي نيازهاي جنسي زوجين، ضامن استحكام خانواده
تدارك مقدمات براي زندگي
ناكامي جنسي، ريشه بسياري از اختلافات همسران
ازدواج، توفيق بزرگ معنوي
خانواده كانون تعالي معنوي
فصل دوم: تحصيل و مسؤوليت‌هاي متقابل خانوادگي
گفتگوي همسران در خانه
ماهميت مسؤوليت‌هاي انسان نسبت به يكديگر
تنظيم اوقات روزانه براي مسائل اقتصادي
رسانه‌هاي جديد و آفات آن
فصل سوم: نقش نظارتي والدين در استفاده صحيح فرزندان از رسانه‌ها
اولين وظيفه انسان
معناي و مفهوم رسانه
اهميت بحث رسانه
پيامد‌هاي حذف رسانه‌هاي از زندگي
ضرورت گزينش در برنامه‌هاي رسانه‌اي
تقسيم وظايف
راه مواجهه با عادت‌هاي نامناسب
فيلتر‌هاي ضروري براي رسانه‌ها
راه موجهه با درخواست‌هاي فرزندان
فصل چهارم: مشكلات تحصيلي و ناهنجاري‌هاي رفتاري فرزندان در ارتباط با درس مدرسه
مشكلات تحصيلي چيست و ريشه و درمان آن‌ها را كجا بايد جستجو كرد؟
تربيت و مسأله توجه به خويشتن
راه تقويت تمركز كودك هنگام درس و مطالعه
سنّ مناسب براي يادگيري
راه موجهه با رفتارهاي زننده فرزندان
راه موجهه با شلوغي كودك در مجالس
جايگاه تنبيه در آيات و روايات
راه مواجهه با خوردن انگشت شصت با شب ادراري
راه مواجهه با علاقه فرزندان به آهنگ‌هاي تند و پوشيدن لباس غربي
راه مواجهه با رفتاريها مخفيانه كودك
فصل پنجم: شيوه‌هاي صحيح تربيت كودكان و نوجوانان دشوار
جايگاه تربيت
تفاوت زندگي انسان و حيوان
تدابلير لازم براي موجهه با كودكان دشوار
مسأله بي‌علاقگي‌ فرزندان به درس خواندن
الگو پذيري فرزندان
ميزان نقش والدين در دشواري فرزندان
شكل‌گيري صفات منفي در كودكان
طبع انسان و بروز صفات منفي
منشأ ترس در كودك
وابستگي فرزندان به والدين
راه مقابله با خيال بافي و دروغ‌گويي فرزندان
راه موجهه با برخوردهاي معلمان
راه موجهه با فرزندان شرور

خانواده پويا (3)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست