مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
پرسش از كيستي و هويت افراد و ملت ها ، از دغدغه هاي فكري شبه در طول تاريخ است . متفكران و انديشمندان ايراني نيز در قالب هاي گوناگون و از زواياي متفاوت با اين پرسش مواجه بوده و پاسخ هاي متفاوتي نيز به آن داده اند: اهميت مفهوم هويت ملي نسبت به ساير انواع هويت جمعي ، در تأثير بسيار آن بر حوزه هاي متفاومت زيست اجتماعي است. در اين تكاب با تأكيد بر خاستگاه سياسي هويت ملي و نقش نظام هاي سياسي معاصر در هويت سازي به بررسي هويت ملي و انقلاب اسلامي پرداخته است. ايران بين دو انقلاب آبراها ميان، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي و عيون آرون، زندگي سياسي و تحولات اجتماعي آندرين و ... ازجمله منابعي هستند كه نويسنده گرامي براي اين كتاب از آنها بهره گرفته است.
فهرست

مقدّمه
فصل اول: مفهوم شناسي هويّت ملّي
عناصر تشكيل دهنده هويت ملي
رابطه هويّت ملّي و ملّت گرايي
كار ويژه‌هاي هويّت ملّي
پديده نوسازي و بحران هويت
فصل دوم: هويّت ملّي ايرانيان
ايران در گذر تاريخ
آيين اسلام و هويّت ايراني
رويكرد ايرانيان به اسلام
آموزه‌هاي شيعي و هويّت ايراني
مذهب و مليت ايراني، نقد دو انگاره
بحران هويّت و جنبش‌هاي ايراني
فصل سوم: تجدّد و دگرديستي در هويّت ايراني
تأثير آموزه‌هاي تجدّد در تحوّلات اجتماعي
زمينه‌ فكر و تاريخي ورود تجدّد به ايران
تجدّد و گونه شناسي نيروهاي فكري-اجتماعي
تجدّد و مشروطيت
فصل چهارم: عصر پهلوي و چالش‌هاي هويّت ملّي
نوسازي و تجدّد در عصر پهلوي اول
چالش‌ ميان نوسازي و سنّت‌هاي ديني
رويكرد پهلوي اول به هويّت ايراني
نوسازي و چالش‌هاي عصر پهلوي دوم
انقلاب اسلامي و پاسخ نيروهاي اجتماعي به بحران هويّت
فصل پنجم: عصر انقلاب اسلامي
نوسازي و اصطلاحات در منظر امام خميني(ره)
گونه‌شناسي نيروهاي اجتماعي در قبال نوسازي
نوسازي و اصطلاحات در دهة دوم انقلاب اسلامي
جايگاه هويّت ايراني در ميان نخبگان پس از انقلاب
فرجام سخن
منابع و مآخذ

انقلاب اسلامي و هويت ملي

  • نویسنده : زهيري عليرضا
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 222صفحه
  • شابک 5-4-93576-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب ایران
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست