مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
بحث منشأ دين يكي از مباحث كلام جديد است كه در دورة جديد، به مباحث ديني پژوهشي پاي نهاده است. اين بحث را بيشتر ، جامعه شناسان و روان شناسان و مردم شناسان پرورانده اند . مراد از منشأ دين، تبيين چگونگي پيدايش دين است براي اين كه موضوع بحث روشن شود ميان منشأ ديني و منشأ دين داري فرق گذاتشته مي شود. دربارة روش علمي بررسي دين مي توان گفت كه چنان كه طرفداران اين روش ادعا مي كنند اين روش ، روش علمي صرف نيست ، بلكه عناصري فلسف و غير علمي به معناي مصطلع نيز در آنها وجود دارد همين امر موجب شده است كه به نظريات اين روش انتقاد شود. نظرياتي كه در كتاب مطرح شده اند عبارتند از نظريه هاي جانمند انگاري ، تونم گروي و روان زايي و...
فهرست
مقدّمه
1) نظريه جانمند انگاري
جانمندانگاري به عنوان منشأ دين
نقد جانمند انگاري
2) نظريه توتم گروي
ارزيابي نظريه دورركيم
3) نظريه روان‌زايي
پيدايش اديان توحيدي از نظر فرويد
ارزيابي و نقد نظريه فرويد
4) نظريه ترس از نومن
تجربه ديني
تجلي نومن و ساختار آن
جنبه هراس انگيز نومن، منشأ دين
بررسي نظريه اتو
5. امر مقدّس به عنوان منشأ دين
سرشت دين از نظر الياده
نماد‌ها و اساطير ديني
زمان و تاريخ در نظر انسان باستاني
ارزيابي نظريه الياده
6) نظريه عليت
تقدم دين اصيل
عنصر اسطوره منشأ خرافات در دين
پيدايش عنصر اسطوره
نقد و ارزيابي نظريه لانگ
منابع

خاستگاه دين

  • نویسنده : قائمي نيا عليرضا
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 63صفحه
  • شابک 7-3-93576-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب جامعه شناسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست