مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
گرايش به دانش ريهدر ژرفاي وجود آدمي دارد و كنجكاوي لب بر لب هستي انسان نهاده است. حقيقت پژوهي در گذر زمان ، از روز نخست حيات بشر شروع مي شود و يار ديرين و همراه و همنشين وي بوده است. نگاه اين غريزه هماره بيرون را مي نگريسته و انسان بر آن بوده تا با شناخت جهان و قوانين حاكم بر آن به حيرت ارزشمند خود را پاسخ گويد، خوراك ذهن بشر از سفره طبيعت فراهم مي آمده ، كشف اسرار جهان ، تمام همت او را صرف خود كرده است. از اين رهگذر ، علم ها پديد آمده ، هر يك روزنه اي از هستي به روي انسان گشوده اند ... .
فهرست
مقدّمه
جايگاه معرفت در نهاد آدمي
تعاريف معرفت شناسي
موضوع معرفت شناسي
روش معرفت شناسي
پيشينه معرفت شناسي
تعريف معرفت
معرفت شناسي در عصر حاضر
تفاوت‌هاي معرفت شناسي در غرب و جهان اسلام
معرفت شناسي ديني
رويكرد‌ها
1. الهيّات طبيعي
2. معرفت شناسي اصلاح شده
3. تفسير مصلحتي از باور ديني
4. باور عقلاني و تجربه ديني
عوامل زمينه ساز تجربه ديني
الف. ظهور مكتب رمانتيم
ب. نقادي كتاب مقدّس
ج. فلسفه كانت
د. تعارض علم و دين
هـ. مخالفت با الهيّات طبيعي
تعريف تجربه ديني
دامنه تجربه
رهيافت‌هاي تجربه ديني
نظر‌گاه‌هاي گوناگون درباره ماهيت تجربه ديني
الف) نظريه احساس
ب) نظريه ادراك حسي
ج) نظريه تبيين فوق طبيعي
تجربه ديني و خدا‌گروي
تفاوت‌هاي تجربه ديني با مكاشفه
الف) خاستگاه
ب) نسبت با علم
ج) انفسي يا آفاقي بودن
د) سازگاري با عقل و استدلال
5. ايمان گروي
ويژگي‌هاي ايمان در فرهنگ قران
الف. ايمان و عقل
ب. ايمان و عمل
ج. ايمان عملي و ارادي
د. افزايش و كاهش ايمان
ويژگيهاي ايمان در روايات
منابع فارسي
منابع انگليسي

معرفت شناسي ديني

  • نویسنده : فعالي محمد تقي
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 112صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست