مدیر مسئول
عباس عزيزي
آدرس
قم - خيابان ارم - جنب كوچه 11- انتهاي سالن نمايشگاه كتاب - كد پستي:3713714477
خلاصه کتاب
امام صادق عليه السلام به صفوان مي فرمايند: زيارت عاشورا را بخوان و از آن مواظبت كن به درستي كه من چند چيز را براي خواننده آن تضمين مي كنم، زيارتش قبول شود، سعي و كوشش او مشكور باشد، حاجات او هرچه باشد از طرف خداوند بزرگ براورده شود و نا اميد از درگاه خدا برنگردد. متن زيارت عاشورا توسط امام باقر عليه السلام به شيعيان تعليم داده شد. اين زيارتنامه كه بيان كننده آلام و مصايب وارده بر امام حسين عليه السلام و خاندان پاكش مي باشد. علاوه بر تاكيد بر امر تولي و تبري، فرهنگ از خودگذشتگي و حماسه، و نيز نفي همه زشتي ها و پليديها را در بر دارد. اثر حاضر به نقل برخي آثار و بركات اين زيارت شريفه پرداخته است.

ثواب زيارت عاشورا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست