مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
هر انساني آگاهانه به دنبال خوشي و خوشبختي است امام هرانساني خوش و خوشبختي را بر اساسباورها ، انديشه و طرز تلفقي خود ازجهان زندگي معنا مي كند. زيرا بديهي است اگر خوشي و خوشبختي با شرايط و ويژگي هاي جاودانه و دائمي بودن (خوشبختي واقعي) همراه باشد هرانسانيبراي دست يافتن آن تلاش مي كند، اما آنچه مهم است راه حق و حقيقي است كه براي رسيدن به اين خوشبختي واقعي بايد پيموده شود، راهي كه ائمه معصومين عليهم السلام رفته اند و الگويي و نمونه اي براي راه يابي ما انسان ها نيز به كامل و حقو حقانيت شده اند.
فهرست

فصل اول: كليات فلسفه
سراغاز سخن
ويژگي‌هاي خوشبختي واقعي
ويژگي‌اول: طولاني بودن يا دائمي بودن
ويژگي‌دوم: دستيابي آسان و در پي نداشتن عواقب بعدي
ويژگي سوم: انسان را از خوشي و خوشبختي بهتر، مهمتر و بالاتر محروم نكند
فصل اول: اهميت و ضرورت عفاف و پاكدامني
ضرورت عفاف جنسي
ثمرات عفاف(جنسي)
عوارض جسمي و روحي عدم رعايت عفت جنسي
1. وقوع جنايات در جهان
2. ترس و اضطراب در ميان زنان
3. ذلت و خفت اجتماعي
4. ايجاد عقده‌هاي رواني و پيامد‌هاي آن
5. ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي
فصل دوم: ويژگي‌هاي غريزه جنسي
عموميّت
اوج فرد
تفاوت در افراد مختلف
تفاوت در دو جنس زن و مرد
تفاوت افراد در مقابل محركات مختلف
هماهنگي زن و مرد
تنوع طلبي
سيري ناپذيري
انحراف پذيري
آثار مختلف در جوامع مختلف
ارتباط با عشق و محيت
ارتباط با ممنوعيت
تأثير پذيري از تخيل
تأثير پذيري از عوامل جسمي
سخني كنترل پس از تحرك
قابليت كنترل
فصل سوم: راهكارهاي كنترل غريزه جنسي
الف) عوامل معنوي
1. روزه
4.3.2- ياد خدا- ياد مرگ و عبادت
5. توجه به عواقب اعمال
6. حضور در مجالس مذهبي
7. دعاهاي خاص در اين زمينه
ب)پرهيز از عوامل تحريك كننده
1. تفكر و تخيل
2. رابطه با جنس مخالف
3. گفت و شنود و مطالعه مسائل جنسي
4. پوشش
5. موسيقي و آواز
6. محيط ناسالم
7. برخي افعال و حركات
ج) رويكرد به عوامل باز‌دارنده
1. ورزش و سرگرميها سالم
2. مطالعات سودمند
3. برخي اعمال خاص
د) رويكرد به عوامل باز دارنده
1. ورزش و سرگرميهاي سالم
2. مطالعان سودمند
3. برخي اعمال خاص
د) تغذيه (خوراك)
1. خوردن غذا و ميوه‌هيا تسكين دهنده:
2. پرهيز از غذاهاي محرك
3. كم خوردن
ه) داروها
1. استفاده از داروهاي تسكين دهنده
2. پرهيز از داروهاي تحريك كننده
منابع و ماخذ

اينگونه بايد جواني كرد

  • نویسنده : حرزاده محمد مهدي
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 80صفحه
  • شابک 2-09-7899-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست