مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
واقعيت ها با شناخت ها يكي هستند و هيچ واقعيت يا شناختي جز در رابطه با كل واقعيت ها يا شناخت ها ، فهميده نمي شود و كل اين شناخت ها و واقعيت ها در حال تكامل مي باشند. به عبارت ديگر فهم و شناخت هر چيزي هنگامي ميسر است كه ارتباطات و تأثيرات شناخت هايديگر بر آن مورد بررسي قرار گيرد و هنگامي كه شناخت و معرف انسان از چيزي تغيير و تحول پيدا كند. اين تغيير در شناخت كل مجموعه اثري مي گذارد و علاوه بر اين كل اين معرفت ها نيز بر اثر نوعي ديالوگ در حال تكامل مي باشند.
فهرست
فصل اول؛ خاستگاه نوانديشي ديني در ايران
1. تجربه ديني
تجربه ديني از ديد‌گاه آقاي شبستري
تجربه ديني در جهان مسيحيت
انگيزه‌ها و دلايل «شلايرماخر» از طرح مبحث تجربه ديني
نقد نظريه تجربه ديني
2. زبان
زبان دين از ديد‌گاه آقاي شبستري
زبان دين در جهان مسيحيت و غرب
انگيزه‌ها و دلايل طرح بحث رمزي بودن زبان دين
نقد رمزي بودن زبان دين
3. هرمونوتيك
هرمنوتيك از ديد‌گاه آقاي شبستري
هرمنوتيك و تفسير متن از ديد‌گاه متفكران مغرب زمين
نقد هرمنوتيك از ديد‌گاه آقاي شبستري
فصل دوم؛ خاستگاه و پيشينة نظريه تكامل معرفت ديني
اركان نظريه قبض و بسط
ركن اوّل
ركن دوّم
موارد استشهاد اين اركان در عالم مسيحيت
ركن سوم
موارد استشهاد اين ركن در عالم مسيحيت
نقد
ركن چهارم
ركن پنجم
ركن ششم
مسأله ترابط از يد‌گاه ترولتش
مسأله ترابط از ديد‌گاه هگل

خاستگاه نوانديشي ديني

  • نویسنده : محمدرضايي محمد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 80صفحه
  • شابک 7-01-7899-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست