مدیر مسئول
رضا مهتري
آدرس
قم - خيابان امام - كوچه 5 - پلاك 4 - كد پستي :3715117344
خلاصه کتاب
تجربه ديني يعني شهودي كه تبيين طبيعي ندارد. شهود خدا ، موجود غايي، فرشتگان ، بهشت ، جهنم ، برزخ ، بهشتيان ، جهنميان و كساني كه از دنيا رفته اند از مصاديق تجربه ديني هستند ف تجربه در اين مفاهيم به معناي مصطلع درعلوم تجربي ، يعني آزمون هاي مكرر نيست، بلكه احساس دروني است. احساس نه ازطريق حواس پنجگانه به عبارت ديگر معرفت شهودي به موجب متعالي يا ماوراي عالم مادي را تجربه ديني مي گويند. كه اين مواجعه قلبي و شهودي گاه به خود خدا تعلق مي گيرد وگاه به حقايق از آن جهان.
فهرست
مقدمه
تجربه ديني
تجربه ي عرفاني
ماهيّت تجربه‌ي ديني
گوهر عرفان
دلايل كتز بر نفي گوهر واحد
تبيين فريدي و ماركسيستي
جنبه‌ي معرفت شناختي تجربه‌ي ديني و عرفاني
مكانيزم احساسات
تجربه‌ي ديني و توجيه باور به وجود خدا
دعاوي پي‌مَن
تجربه‌ي ديني و پلوراليسم ديني
راه حل ديگر براي پلوراليسم
دو ديدگاه زباني و غير زباني در تفسير وحي
راه‌حل قرآن
آيا وحي نوعي تجربه ديني است؟
آيا كتاب و سنّت ره عرفان و تجارب ديني ترغيب مي‌كنند؟
خاتمه
منابع و مآخذ

تجربه ديني

  • نویسنده : يزداني عباس
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 136صفحه
  • شابک 6-9-93576-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست