مدیر مسئول
عباس عزيزي
آدرس
قم - خيابان ارم - جنب كوچه 11- انتهاي سالن نمايشگاه كتاب - كد پستي:3713714477
خلاصه کتاب
در حديث قدسي وارد شده است كه خداوند فرمود : همانا بنده من با نماز هاي نافله به من تقرب مي جويد تا آنجا كه دوستش بدارم. پس دراين حال گوش او مي گردم كه با آن مي شنود و چشم او مي شوم كه با آن مي بيند و زبان او مي گردم كه يا آن سخن گويد و دست او مي شوم كه با آن بگيرد. از جمله آموزه هاي ديني كه سيره معصومين عليه السلام نيز بوده خواندن نماز مستحبي است كه موجب تقرب بيشتر انسان به خدا و مكمل نمازهاي واجب است. اثر حاضر در شش فصل به ذكر برخي نماز هاي مستحبي وارده در منابع روايي و ثواب و پاداش آنها پرداخته است كه عبارتند از : نمازهاي مستحبي شبانه روز، نمازمعصومين عليهم السلام، نماز اوليا خدا ، نماز و ذكر هاي ايام هفته، نماز ماههاي سال، نماز هاي ديگر مستحبي

ثواب نمازهاي مستحبي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست