مدیر مسئول
محمد مهدي عطايي
آدرس
خيابان مولوي - مقابل بيمارستان آيت الله گلپايگاني - كتابسراي مهدي
خلاصه کتاب
آن بنده خدايي كه نماز واجبش را مي خواند. تنها به وظيفه اش عمل كرده و جز پاداش همان واجب چيز ديگري طلب ندارد. اما آن كه از روي عشق و علاقه و ميل باطني در دل شب و قبل از اذان صبح بسته خواب ناز را رها ساخته و در هنگامي كه ديگران در خوابند به وضوخانه رفته، وضو ساخته و با نشاط و شادابي كامل در فضايي بسيار ساكت و آلام. سجاده عاشقانه خود را در كنار گسترده و در مقابل معشوق و محبوب خود ايستاده است و آفريدگارش را به بزرگي ياد نموده و به راز و نياز و درد دل گفتن يا رب الارباب پرداخه اين عمل در نزد عقلا ارزشمند قابل تحسين، شايسته تقرير و تشكر سزاوار پاداش فوق العاده است تا چه رسد، خداوند كه ارحم الراحمين است و ناظر بر اعمال انسانهاست.
فهرست

سؤال 26
نمازهاي نافله به جاي ناقص نمازهاي واجب
معناي نافله در لغت و اصطلاح روايي
جرا نافله شب انسان را به خدا نزديك‌تر مي‌كند؟
نافله شب اظهار عشق و علاقه بيشتر به خداست
خدا هم آن بنده گنهكار را مي‌بيند كه...
و هم آن بنده خالص را كه...
انقطاع از عالم عنصري و اتصال به عالم بالا
شگفتا از عاشقان چشم و ابرو
آنان كه خود را ليلي و مجنون مي‌شمارند
مرحبا به عاشقان كمال مطلق
كاربر‌دهاي گريه در خلوتگه راز
افتخار خدا بر فرشتگان از گريه بندگان
يك قطره اشك و درياهايي از‌آتش
خدا فرشتگان را بر نماز شب مؤمن گواه مي‌گيرد
افتخار خدا به نماز شب مؤمن
انسان زيانكار از نگاه رسول خدا صلي الله عليه و آله
گريه رسول خدا صلي الله عليه و آله در نماز شب
گناه در روز باعث محروم شدن از نماز شب
گريه شيخ عباس قمي رحمة الله براي نماز شب
هشياري، بيداري و زنگ خطر
گناهان كوچك و محروميت از نماز شب
گناهاني كه به نظر نمي‌آيند
خاطره‌اي از يك مهماني
سؤال 27
تجسم اعمال انسان پس از مرگ
محشور شدن انسان با محبوب دنيايي
همنشين انسان پس از مرگ
نتيجه كلام در اين پاسخ
فهرست منابع كتاب

نافله يا ارتباط عاشق و معشوق

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست