مدیر مسئول
محبان الحسين
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه 5
خلاصه کتاب
آيت الله سيد محمد تقي مدرسي اسلام دين زندگي دنيا و آخرت است كه دنيا يك كشتزار اما آخرت روز درو و برداشت اين محصول است. قوانين و دستورات دين حاكي از سنت هاي الهي در ميان مردم است و اين سنت ها در زندگي دنيوي و اخروي، يكسان مي باشد. و بدين ترتيب اين دو از هم جدايي ناپذير هستند. احكام دين در زمينه طهارت و پاكيزگي هم براي دنيا و هم براي آخرت است و خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست مي دارد. در كتاب حاضر نويسنده به بيان آداب آرايش و پاكيزگي و بيان فقه طهارت پرداخته است و با توجه به تعاليم شريعت اسلام به رهنمودهايي از اين دين براي عقل، روح ، تن و روابط اجتماعي انسان ها اشاراتي دارد.
فهرست

مقدمه
فصل اول: احكام و آداب وضو
موجبات وضو
موارد وضو
الف- موارد وجوب وضو
ب- موارد استجابت وضو
آداب وضو
الف- مستحبات وضو
ب- مكروهات وضو
اعمال وضو
شرايط وضو
احكام شك در وضو
احكام جبيره
حكم دايم الحدث
فصل دوم: احكام غسل و تيمم
احكام جنابت
كيفيت غسل
غسلهاي مستحب
احكام تيمم
الف- موجبات تيمم
ب- به چه چيز تيمم كنيم
ج- مسح‌هاي تيمم
د- احكام تيمم
فصل سوم: احكام پاكيزگي و آرايش
آداب پاكيزگي و آرايش
اداب مسواك
احكام و آداب تخلي(قضاي حاجت)

احكام پاكيزگي و آداب آراستگي

  • نویسنده : آيت الله سيد محمد تقي مدرسي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 13686
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 143صفحه
  • شابک 4-56-5648-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست