مدیر مسئول
صاحبعلي محبي
آدرس
قم- بلوار امام خميني (ره) - مدينة العلم
خلاصه کتاب
در اصطلاح فقهي توضيح المسائل به مجموعه اي از احكام و فروع فقهي شرع اطلاق مي شود كه مجتهد طبق مباني اصولي خويش براي آنها فتوا صادر مي كند تا مقلدين به آن دسترسي داشته و در صورت نياز دانستن حكمي به آن رجوع نمايند. مرجع عظيم الشان و رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران هم براي دسترسي آسان مقلدين به متون فتواي ايشان مجموعه اي به نام توضيح المسائل ارائه دادند كه اثر حاضر با عنوان احكام آموزشي، خلاصه اي از اين احكام فقهي است كه مبتلا به عموم بوده و اطلاع و آگاهي از آنها ضروري مي باشد. هم چنين اين اثر مي تواند جز منابع درسي و تردسيي قرار بگيرد.
فهرست
مقدمه
احكام تقليد
استفتاء از امام
اقسام آبها
اب مضات و احكام آن
احكام طهارت
آب مطلق
احكام تخلي(بول و غائط كردن)
كيفيت طهارت گرفت
استبراء
احكام نجاسات
1و2- احكام بول و غائط
3- مني
4- احكام مردار
5- احكام خون
6--7- احكام سگ و خوك/پاك/ نجس
8- احكام كافر
9- احكام شراب
10- احكام فقّاع
11- احكام عرق جُنب از حرام و عرق شتر نجاستخوار
راه ثابت شدن نجاست
راه نجس شدن چيزهاي پاك
مُطهرات
احكام مطهرات
1- آب
2- زمين
3- استحاله
كم شدن دو سوم آب انگور
5- انتقال
6- اسلام
7- تبعيِت
8- برطرف شدن عين نجاست
9- استبراء حيوان نجاستخوار
10- غائب شدن مسلمان
وشو
چند مسأله
احكام وضوي جبيره
غسل
«چند مسأله»
غسل ميّت
«چند مسأله»
مسّ ميّت
تذكر
احكام جنابت
احكام استحاضره
«چند مسأله»
روزه زن استحاضه
«چند مسأله»
مسأله
مبتدئه
ناسيه
نفاس
چند مسأله
تيمم
احكام تيمم
نماز
«وقت نماز مستحبي»
قبله
لباس نمازگزار
«چند مسأله»
احكام مسجد
اذان و اقامه
نيّت
ركوع
سجود
تشهد
سلام
ترتيب
مُوالات
قنوت
مُبطلان نماز
شكيات نماز
نماز احتياط
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
نماز مسافر
نماز قضاء
نماز جماعت
شرايط نماز جماعت
احكام جماعت
نماز آيات
نماز عيد فطر و قربان
اجير گرفتن براي نماز
نماز جمعه
كيفيت نماز جمعه
چند سئوال از امام
احكام محتضر و ميت و نماز ميت
احكام روزه
نيّت
وقت نيت
مبطلات روزه
1- خوردن و آشاميدن
2- جماع
3- استمناء
4- رساندن غبار غليظ به حلق
5- فرو بردن سر در آب
6- باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح
7- باقي ماندن بر حيض و نفاس تا اذان صبح
8- اماله كردن
9- قي كردن
احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي‌كند
مكروهات روزه
كفاره روزه
احكام روزه مسافر
احكام خمس
1- منفعت كسب
2- معدن
3- گنج
4- مال حلال مخلوط به حرام
5- جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي‌آيد
6- غنيمت جنگ
7- زميني كه كافر ذمي از مسلمانان بخرد
مصرف خمس
احكام زكات
مصرف زكات
نيت زكات
زكات فطره
احكام حج
احكام خريد و فروش
صيغه خريد و فروش
احكام خيارات
احكام شركت
احكام صلح
احكام اجاره
احكام جعاله
احكام مزارعه
احكام مساقات
احكام وكالت
احكام قرض
احكام حواله دادن
احكام رهن
احكام ضامن شدن
احكام كفالت
احكام وديعه
احكام عاريه
احكام نكاح يا ازدواج
احكام خواندن عقد دائم
احكام نگاه كردن
احكام شير‌دادن
احكام طلاق
احكام غصب
احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي‌كند
احكام سر بريدن حيوانات
احكام شكار
صيد ماهي
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
احكام نذر و عهد
احكام قسم خوردن
احكام وقف
احكام وصيت
احكام ارث
احكام دسته اول
احكام امر به معروف و نهي از منكر
مسائل متفرقه

احكام آموزشي (رساله آموزشي سابق)

  • نویسنده : ميراشرفي سيد هادي
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه قلم
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 224صفحه
  • شابک 7-38-5738-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست