مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
قرآن كتابي است جاوداني كه وحي آسماني است نه مولود فكر بشري. در كتاب قرآن در اسلام هدف معرفي موقعيت قرآن مجيد است به طوري كه اين كتاب مقدس خود دلالت مي كند نه به طوري كه ما درباره اش اعتقاد داريم. به عبارت ديگر موقعيتي را كه براي قرآن با دليل يا بي دليل قائل مي شويم اگر موقعيتي باشد كه مناقض و مخالف بيان قرآني است مسلماً ارزشي نخواهد داشت، اگر چيزي باشد كه بيان قرآني از آن ساكت است با اختلاف انظاري كه در ميان مسلمانان است نمي توان همه را به پذيرفتن آن واداشت فقط موقعيتي را مي شود به حساب آورد كه قرآن خود دلالت بر آن داشته باشد.

قرآن در اسلام از ديدگاه تشيع

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست