مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
بر اساس آموزه هااي بلند و غني قرآن هر انساني كه پاي به عرصه وجود مي گذارد فطرتاً موحد بوده و قهراً خالق هستي را نيك مي شناسد اما برخي مواقع علل و عوامل گوناگوني اين فطرت توحيدي را به مخاطره مي اندازند. لذا خداوند با ارسال انبيا و رسل اين زمينه را به وجود مي آورد كه در مواقع بروز خطر اعقتادي راهنماي بشري مي باشند. بعد از اين رسالت به دوش امامان معصوم عليهم السلام و به دنبال آن به عهده علماي دين گذاشته شد. كتاب حاضر با عنوان اسلام و انسان معاصر پيرامون پاسخ به پرسشها و شبهات گوناگون علمي، فلسفي، اخلاقي، ديني و ... به نگارش درآمده است. از امتيازات كتاب به روز بودن مطالب آن و استفاده از مباحث عقلي و نقلي است.

اسلام و انسان معاصر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست