مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
مقتضيات عصر و زمان يك سلسله ترديد ها و سوالها به وجود مي آورد كه گاه به حد افراط هم مي رسد، اما بايد پذيرفت كه پرسش ها مقدمه وصول به حق و حقيقت و اضطرابها مقدمه آرامش هستند. مولف محترم كتاب پاسخ به پرسشهاي ديني كوشيده است با استفاده از آيات قرآن، احاديث معصومين عليهم السلام و برخي ادله عقلي به پرسش هاي مطرح شده پاسخ داده شده باشد. در جلد اول اين كتاب به بيش از هشتاد سوال ديني متفرقه از قبيل : قرآني : روايي، خلقت، جبر و اختيار، سرانجام توبه كنندگان، شرايط قبولي عبادات، شناخت روح ، ... پاسخ داده شده است. در جلد دوم كه مسائل مربوط به حجاب است به بيش از يكصد سوال پاسخ داده شده است.

پاسخ به پرسشهاي ديني (2جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست