مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
«صحيفة سجاديه» به «زبور ال محمد صلي الله عليه و آله و سلم » اشتهار يافته است؛ زيرا در برگيرندة ادعيه اي است كه مباني ديني و اعتقادي شيعه در آن تبيين شده است. با توجه به خفقان حاكم بر عصر امامت امام زين العابدين عليه السلام ، حضرت شيوة مبارزاتي خود را از جهاد مسلحانه به جهاد اخلاقي و اعتقادي و عبادتي تبديل نموده و آموزه هاي شريعت اسلام را در قالب دعا و نيايش بيان فرمودند. بنا به اهميت موضوعات ادعيه ، شارحين بسياري در صدد بيان و تشريح و تفسير مطالب آن كوشيده اند كه از آن جمله است « رياض السالكين » . اين شرح و تفسير در چاپ جديد و تحقيق شده ، با بيان منابع مورد استفاده توسط شارح محترم به عظمت علمي و ادبي آن افزوده است.

فهارس رياض السالكين (2جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست