مدیر مسئول
صاحبعلي محبي
آدرس
قم- بلوار امام خميني (ره) - مدينة العلم
خلاصه کتاب
عزرائيل يكي از ملائك تقرب درگاه الهي است كه براي انجام ماموريتش وارد هر خانه اي كه شود روز ها بلكه ما ها اهل آن خانه را به خاك عزا مي نشاند. در اين كتاب سعي شده است رواياتي را كه ردباره حضرت عزرائيل مي باشد جمع آوري گردد تا خوانندگان بيشتر با آن بزرگوار و چگونگي ماموريتش براي گرفتن جان انسان ها و نيز روبروئي او با مومنان و كافران در هنگام احتضار و گرفتن جانشان و ... آشنا گردند.
فهرست
مقدمه
فصل اول عزرائيل كيست؟ و اعمال او
چهار ملك برگزيده خداوند
نام ملك الموت چيست؟
زمين تحت تصرف عزرائيل است
عزرائيل عليه السلام مانند سايه از پشت سر مي آيد
چگونه آمدن ملك الموت بر بالاسر محتضر
ملك الموت چگونه جان آدميان را مي‌گيرد؟
عزرائيل چگونه جان افراد را مي‌گيرد
ملك الموت چگونه روح گنهكار را مي گيرد
عزرائيل آگاه به مدت عمر بندگان نيست
آيات عزرائيل جان كساني را كه ميگيرد نامشان را مي‌داند؟
توصيف ملك الموت از زبان حضرت علي عليه السلام
ملك الموت مطيع ائمه عليهم السلام مي‌باشد
عزرائيل مامور به مدارا با شيعيان است
عزرائيل عليه السلام به دوستان علي عليه السلام رحم مي‌كند
عزرائيل و حضرت سلمان رض الله
پيامبر مي‌فرمايد اي ملك الموت با دوستان ما مدارا كن
برخورد ملك الموت با منافق و دوستداران علي عليه السلام
اينها چه كساني هستند؟
عزرائيل و هنگام گرفتن روح مومن
عزرائيل در هنگام گرفتن روح كافر
برخورد عزرائيل با بندگان
عزرائيل با خواننده سوره زلزال مدارا مي‌كند
عزرائيل براي مومن از پدر و مادر مهربان تر است
نيكي به پدر و مادر عزرائيل را دور مي‌كند
عزرائيل بر روي نيكوكار مي خندد
ملك الموت به عمر نيكي كننده به در و مادر مي‌افزايد
صدقه و ملك الموت
خطاب عزرائيل بر مردگان
عزرائيل عليه السلام در هر روز پنج بار افراد خانه را صدا مي‌زند
گفتگوي ملك الموت با مومن
ملك الموت و شخص مومن
نشان دادن عزرائيل جايگاه مومن را در بهشت
ملك الموت روح من را راحت مي‌گيرد
سخت ترين لحظه فرزند آدم سه لحظه است
خطاب خداوند به حضرت موسي عليه السلام
هشدار عزرائيل به مردم
عزرائيل و مرد ثروتمند
گفتگوي جمجمه با حضرت علي عليه السلام
گفتگوي حضرت عيسي عليه السلام با كاسه سري
حكايت
حكايت عزرائيل و پادشاهي ستمكار
اي عزرائيل دلت بيشتر براي چه كسي سوخته است؟
داستان پرورش نمرود انحراف و طغيان او
ما چون گوسفند هستيم و عزرائيل قصاب آن
لطيفه
دميدن اسرافيل در صور خود
موقع جان دادن عزرائيل
عزرائيل و مرگ او
فصل دوم حضرت عزرائيل عليه السلام و پيامبران صلي الله عليه و آله
1. عزرائيل عليه السلام و حضرت آدم عليه السلام
خلقت حضرت آدم عليه السلام و عزرائيل عليه السلام
عزرائيل و بخشش آدم عليه السلام عمرش را به داوود
عزرائيل و حضرت آدم عليه السلام
2. عزرائيل عليه السلام و حضرت ادريس عليه السلام
عزرائيل و حضرت ادريس عليه السلام
3. عزرائيل عليه السلام و حضرت نوح عليه السلام
اي نوح عليه السلام دنيا را چگونه ديده‌اي؟
گفتگوي حضرت نوح عليه السلام با عزرائيل عليه السلام
عزرائيل و حضرت نوح عليه السلام
4. عزرائيل عليه السلام و حضرت ابراهيم عليه السلام
عزرائيل و بشارت دادن او ابراهيم را خليل خداوند
ابراهيم و ملاقات با ملك الموت
آيا خليل جان خليلش را مي‌گيرد؟
ابراهيم راضي به مرگ مي‌شود
5. عزرائيل عليه السلام و حضرت يعقوب عليه السلام
يعقوب از عزرائيل از جان يوسف سوال كرد؟
عزرائيل عليه السلام به يعقوب عليه السلام اين دعا را ياد داد
6. عزرائيل عليه السلام و حضرت موسي عليه السلام
وفات حضرت موسي عليه السلام
دعواي حضرت موسي عليه السلام با حضرت عزرائيل عليه السلام
7. عزرائيل عليه السلام و حضرت داوود عليه السلام
داوود عليه السلام و جوان ژوليده
گفتگوي حضرت داوود عليه السلام و ملك الموت
8. عزرائيل عليه السلام و حضرت سليمان عليه السلام
نگريستن عزرائيل بر مردي و فرار او در سراي حضرت سليمان عليه السلام
اي عزرائيل چرا به عدل رفتار نمي‌كني؟
ملك الموت در نزد حضرت سليمان عليه السلام
حضرت سليمان عليه السلام و مرگ فرزندش
سليمان و چگونگي وفات آن حضرت
9. عزرائيل و رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله
عزرائيل عليه السلام و شناخت او حضرت علي عليه السلام
پيامبر صلي الله عليه و آله و عزرائيل عليه السلام در معراج
عزرائيل مطيع پيامبر صلي الله عليه و آله
عزرائيل با هر مومني مدارا مي‌كند
ملك الموت رسول خدا صلي الله عليه و آله را ديد و او را نشناخت
روح پيامبر صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام را خداوند مي‌گيرد
عزرائيل و حضرت رسول صلي الله عليه و آله
فصل سوم عزرائيل عليه السلام و دعاها
حضرت عزرائيل عليه السلام در دعاها
منابع و ماخذ

حضرت عزرائيل مامور معذور

  • نویسنده : رضواني جابر
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه قلم
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 112صفحه
  • شابک 4-39-5738-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست