مدیر مسئول
سيد محمود مرعشي نجفي
آدرس
قم - خيابان ارم - كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي
خلاصه کتاب
مؤلف كتاب ن كاوشهاي علمي» مي نويسند: براي تعليقات كتاب «احقاق الحق» ، نزديك به دوهزار دوره از كتب اهل سنت مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت . آنچه در اين اثار مشهود بود، روايات بسياري در حقانيت و عظمت امير مؤمنان (عليه السلام) و اهل بيت (عليه السلام) بود. مطلب ديگري كه خيلي قابل تأمل است اينكه علماي اهل سنت كه اساس را بر حب و بغض اله بيت قرار داده اند، هر جا به روايت صحيح السندي رسيده اند كه يكي از اساتيد و رجال آن اهل بيت عليهم السلام بوده اند آن را كنار گذاشته و در مقابل رواياتي كه ازمعاندين اهل بيت (عليه السلام) نقل شده و يا در سلسله ي روات بوده ، صحه گذاشته و آن را تقويت كرده ان. اثر حاضر ترجمه ي كتاب «العتب الجميل علي اهل الجرح و التعديل » است كه در اثبات مطالب خود از قران و سنت به طرق صحيح علمي عنايت سعي و كوشش را به عمل آورده است كه موضوع آن ، تبيين مطالب ذكر شده در مقدمه مي باشد.

كاوشهاي علمي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست