مدیر مسئول
سيد محمود مرعشي نجفي
آدرس
قم - خيابان ارم - كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي
خلاصه کتاب
مجموعه حاضر با عنوان آغاز نامه» يا فهرست آغاز نسخه هاي خط است كه توسط محقق و پژوهشگر محترم هاي اميني گرداوري شده است. ايشان با ثبت آغاز تعدادي افزون بر 57000 عنوان از نسخه هاي كوشيده است كه تا كتابشناسان و فهرستگاران را در تطبيق آغاز نسخه هاي مجهول با ؛از ديگر نسخه هاي مندرج در اين كتاب آشنا سازد. جلد اول و دوم اين آغاز نامه به نسخه هاي عربي ، جلد سوم به نسخه هاي فارسي و جلد چهارم به نسخه هاي تركي اختصاص دارد. اين آثار شامل كتابها، رساله ها ، ديوان ها ، قصايد، منظومه ها، مثنوي ها ، اجازات ، دعاها ، منشآت ، نامه ها مي باشد.

آغاز نامه ، فهرست آغاز نسخه هاي خطي (4جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست