مدیر مسئول
سيد محمود مرعشي نجفي
آدرس
قم - خيابان ارم - كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي
خلاصه کتاب
از شاخص ترين علماي شيعه كه توانسته است ميراث عظيم تشيع را ثبت و ضبط كرده و به آيندگان معرفي كند مرحوم علامه محمد باقر مجلسي است كه با تلاشهاي وافر و خستگي ناپذير خود، روايات شيعي را در مجموعه اي بنام « بحار الانوار» گردآوري نموده است. ايشان علاوه بر انجام اين امر ، به تدريس و ترتيب شاگرداني همت گماشت كه براي جهان تشيع داراي بركاتي بودند. كتاب « تلامذة العلامة المجلسي و المجازون منه» به معرفي بيش از دويست و هفتاد شاگرد تربيت يافته ي علامه و صاحب اجازه ي روايت از علامه و آثار علمي آنان مي پردازد.

تلامذه العلامه المجلسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست