مدیر مسئول
سيد محمود مرعشي نجفي
آدرس
قم - خيابان ارم - كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي
خلاصه کتاب
كتاب « الاجازات لجمع من الاعلام و الفقهاء و المحدثين» در بر گيرنده ي اجازه نامه هاي حديثي صادره براي برخي از علماي موجه شيعه است كه بصورت مجموعه اي گردآوري شده است. اين اثر چهارده اجازه نامه ي خطي علمايي همچون علامه مجلسي (رحمت الله عليه) ، شهيد ثاني (رحمت الله عليه) ، علامه بحراني (رحمت الله عليه) ، ، حوزي (رحمت الله عليه) ، محمد بن محمد زمان كاشاني (رحمت الله عليه) ، شيخ حسن بن شهيد ثاني (رحمت الله عليه) ، سيد محمد باقر خوانساري (رحمت الله عليه) ، شيخ مهدي نجفي تبريزي (رحمت الله عليه) ، ... را براي ديگر بزرگان و فقهاي شيعه در برگرفته است. لازم به ذكر است كه محقق محترم در مقدمه ي هر اجازه نامه ، اشاره اي كوتاه به زندگي نامه ، مشايخ ، تلامذه ، اثار قلمي (مصنفات ) و ولادت و وفات فرد مذكور نموده است.

الاجازات لجمع من الاعلام و الفقهاء و المحدثين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست