مدیر مسئول
سيد جواد معصومي
آدرس
قم- خيابان حضرتي مقابل دارلشفا - مجتمع تجاري ساحل - پلاك 22 - كد پستي3713737113
فهرست

پيشگام: لوح زرين حيات شخصيت‌ها
رمز رشد و راز پرواز
هدف از شناسائي و تعريف شخصيتها
گستره بي‌كران حيات علمي و معنوي شخصيتها
حوزه علميه شيعه و شخصيتها
گام اول: گامي در حاشيه كتاب زندگي
انتخاب شايسته
تبديل اجمال به تفصيل
حق مولويت و استادي
غربت و مهجوريت استاد
محاكمه‌اي در خلوتگه وجدان
تجليل و احياء
منابع تحقيق و مستندات مطالب
گام دوم: دواتي از اقيانوس حيات
شرح قطره‌اي از اقيانوس
مژده ميلاد
زاد‌گاه خوش اقبال
مراد علي، افسر غيرتمند و دين‌مدار
ذوق ديدار و شكر پروردگار
در جستجوي معنويت
لحظه سخت انتخاب
بسوي سراي فضيلت فشان
جوانه‌هاي نبوغ
گام چهارم: قدم به وادي قدس طلبگي
باغ ملكوت طلبگي
گام پنجم: بسوي اقليم علم و فضل و عدل
هجرت، سكوي عروج و تحول
ستيز با موانع و مشكلات
نقطه شروع اوج
حركتي دوباره با نيرويي مضاعف
ورود به قم و ملاقات آية الله شيخ عبدالكريم حائري
كمك و عنايت پرورد‌گار
عبور پر خطر از مرز عراق
عراق، اقليم فضيلت مداران ب
كاظمين، روضه رضوان دو امام
بسوي كربلاء و ديار عاشقان
گام ششم: در حوزه پر تشعشع نجف
تشرف به ملكوت عرش مرتضوي
حوزه نجف، مركز علم و فضل و كمال
اغاز عروج و سكوي صعود
نجف، آشتفشان علم و فضل و شرف
عشق تحصيل و ذوق تدريس
در حلقه افلاكيان
در كمند محبت سيد
رويداد شگفت و پيوناد معجزه آسا
اساتيد و مربيان
تعبير خواب موهبتي براي شيخ محمد رشتي
جانفشاني و سخت كوشي در تحصيل ادبيات
هوش سرشار و حافظه ماندگار
سخت‌كوش ميدان تحقيق و استقصاء
جامعيت و سيطره علمي
استاد مدرس كه بود
اجتهاد، تشعشعي از جامعيت علمي استاد
جايگاه رفيع استاد در كهكشان علم
اثار گهربار تأليفات ماندگار
در كمند كمر شكن فقر
مدرس و استاد، لقبي شايسته استاد
التسمية بلا وجه بلا وجه
گريزان از شهرت و نام و نشان
زهد و تقوي، راز پنهان
فضائل اخلاقي و سجاياي انساني در رفتار
گام هفتم: سفير ارشاد و تدريس در ديار زادگاه
رسالت خطير حوزه‌هاي شيعه
استاد مدرس نماينده آية الله اصفهاني
دل كندن از نجف و آهنگ سفر
ورود به وطن و جذابيت زادگاه
خدمات باارزش و فعاليتهاي گسترده و پربار
كيفيت بازگشت
فصل سرسبز و شاداب تدريس و تحقيق و تأليف
قصه تلخ دستگيري و زندان بعث
حديث پر درد اخراج و تبعيد
ورود به خاك پاك ايران
قم،‌مركز علم و فقه و اجتهاد
واپسين دم حيات
فرزندان استاد
مجتهدي صاحب نام از خاندان استاد مدرس
دو تذكر

گوهر ادب

  • نویسنده : معصومي سيد جواد
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سليمانزاده
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 352صفحه
  • شابک 5-24-7636-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست