مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
بنابه گستردگي و كامل بودن زبان عربي ، لغات كلمات بسياري در آن استعمال شده است كه هريك مختص مطلب ، شي و موضوع خاصي است و استعمال برخي از لغات مترادف به جاي لغت ديگر، از اشتباهات ادبي محسوب مي شود. «معجم الفروق الغوي» مجموعه اي است در آن فرق 2362 لغت مترادف و متصاد عربي ذكر و توضيح داده شده است كه در برخي موارد بنا به اهميت و كاربرد بيش از حد، از ايات براي تبيين بهتر فرق دو مورد مترادف و متضاد استفاده شدهاست كه نمونه اي از آنها عبارتند از : فرق بين صوت و كلام، شفيق و رفيق ، شكر و حمد، سرور و فرح، حول و قوه، ابن و ولد، صيام وصوم ، منفرد و واحد، ... .

معجم الفروق اللغويه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست