مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
يكي از القابي كه در وصف امير المؤمنان عليه السلام بيان مي شود « امير كلام» است ، زيرا حضرت با در اختيار داشتن فيض الهي در كوتاهترين جمله ها ، بلندترين معارف و حكمتهاي مورد نياز بشري را بيان كرده اند. كتابها و شرحهاي بسياري در تبيين جملات حضرت گفته و نگاشته شده است ، ولي آنچه در همة آنها به آن اقرار شده است، اقرار به ناتواني در شرح و بيان حقيقت مطالب است. « شرح علي المائة كلمه لأميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام م نوشتاري است كه شرح و توضيح يكصد كلام كوتاه از امير كلام پرداخته است كه بيشتر معارف اخلاقي را شامل مي شوند.

شرح علي المائه كلمه الأميرالمؤمنين علي بن ابي طالب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست