مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
« تقريرات ثلاثه» شامل سه بحث فقها با عناوين : وصيت ، ميراث همسران و غصب است كه توسط مرحوم شيخ علي پناه اشتهاردي تقرير شده است. در كتاب « وصيت» ، شرايط وصيت و موصي به ، منجزات مريض در وصيت ، حكم اقرار در حال مرض و مشروط وصي و احكام هريك بيان شده است. در كتاب « ميراث الازواج» ؛ عقيدة مذهب شيعه بر نحوة ارث بري زن در اعيان و عرصه ، اخبار و اقوال مربوطه و هم چنين سلطة وي بر قيمت يا عين بحث شده است. كتاب « الغصب » ؛ هم به ذكر اسباب ضمان، عموم غصب ، مباشرت يا مسببيت در اتلاف مالي مغصوب و برخي فروعات ديگر پرداخته است.

تقريرات ثلاثه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست