مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
كتابي است كه به اختصار يك دورة كامل اعتقادات عقلي و فروع شرعي واجب مبتلا به يك فرد بالغ را ذكر كرده است. توحيد ، عدل ، نبوت و امامت بحوث عقلي اعتقادي كتاب محسوب مي شوند. نماز ، زكات ، خمس ، روزه ، حج ، جهاد ، امر به معروف و نهي از منكر نيز از جملة فروعي هستند كه در مورد آنها بحث شده است. در تتمة كتاب رساله اي در باب "قاعدة ضمان يد" از شهيد شيخ فضل الله نوري (ره) آورده شده است.

اشاره السبق الي معرفه الحق

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست