مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
بحوث في الفقه مجموعه اي است كه سه بحث مهم فقهي شيخ محمد حسين اصفهاني (ره) را درخود جاي داده است. صلاة الجماعه؛ كه در وجوب آن ، عدم مشروعيت جماعت در نافله ها، شرايط نماز جماعت و احكام آن و نيز شرايط امام جماعت بحث مي كند. صلاة المسافر ؛ كه در شرايط قصر ، قصد مسافت ، حد ترخص، وطن و احكام مسافر سخن گفته است. اجاره ؛ كه در كيفيت اجاره ، چگونگي عقد اجاره ، شرايط هر يك از طرفين، ضمان در صورت تصرف در عين اجاره ، ... بحث مي كند.

بحوث في الفقه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست