مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
فهرست

پيشگفتار
فصل اول: جزيه چيست
1. جزيه در لغت و اصطلاح
2. فشرده‌اي از تاريخ جزيه
3. تفاوت ميان جزيه و خراج
4. فلسفه تشريع جزيه
5. مستشرقين و نظام جزيه
6. تقسير آية جزيه
فصل دوم: از چه كساني جزيه دريافت مي‌گردد؟
1. يهوديان و مسيحيان
2. حكم مجوس
3. حكم كساني كه بعد از ظهور اسلام يهودي يا مسيحي با مجوسي شوند
4. حكم صابئين
5. حكم ديگر كفار
6. كفار عرب و مسئله جزيه
7. كسي كه مدعي باشد از اهل كتاب است
فصل سوم: از چه كساني جزيه ساقط مي‌شود؟
1. حكم زنان، كودكان و ديوانگان
2. حكم بردگان
3. حكم نابينايان، پيران و زمين‌گيران
4. حكم فقيران
5. حكم راهبان و صومعه نشينان
6. سقوط جزيه با قبول اسلام
7. سقوط جزيه با مرگ
8. حكم كودكان اهل ذمه پس از بلوغ
9. ناتواني حكومت اسلامي از ايجاد امنيت براي اهل ذمه
فصل چهارم: كميت جزيه و كيفيت وضع آن
1. كميت جزيه
2. كيفيت وضع آن
فصل پنجم: مصرف جزيه
فصل ششم: نظام جزيه در عصر ما
1. نظام جزيه و اقليت‌هاي ديني
2. نظام جزيه و روابط بين المللي
فصل هفتم: بحث‌هاي متفرقه در اطراف جزيه
1. زمان دريافت جزيه
2. جواز دريافت جزيه از درآمد شراب و خوك و مانند آن
3. شرط پذيرايي از رهگذران و نظاميان مسلمان
4. از اهل ذمه غير از جزيه مال ديگري دريافت نمي‌شود
5. حرمت اهانت و ايذاء اهل ذمه و استحباب
رفق و مدارا نسبت به آنان هنگام دريافت جزيه
فهرست منابع
منابع عربي
منابع فارسي

جزيه و احكام آن در فقه اسلامي

  • نویسنده : كلانتري علي اكبر
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1374
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه دفتر انتشارات اسلامي
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 236صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست