مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
محمدامين استرآبادي از جمله علماي اخباري است كه آثار چندي از او بر جاي مانده است از جمله « الفوائد المدينه» كه در دو مقام به بحث پرداخته است: عدم جواز عمل به غير از نص و نيز وجوب عمل به اخبار ؛ و رد طريقة اجتهاد و اراي ابدائي و نيز ترك استفاده از اصول فقهي ، يعني همان اصل اجتهاد در اسلام. « الشواهد المكيه » كه تأليف سيد نور الدين عاملي (رحمت الله عليه) است به نقد و بررسي مطالب ارائه شده در « الفوائد المدينه» پرداخته و دفاعيه ها و رديه هايي در عقايد شيعه را عنوان كرده است. عهده مبحث كتاب به اثبات و اتفتاح باب اجتهاد در شيعه اشاره دارد.

الفوائد المدنيه و الشواهد المكيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست