مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
« مختصر النافع» اثري فقهي از محقق حلي است كه دورة كاملي از فقه شيعه را بيان نموده است. بر اساس مباني اصولي و فقهي علما، موارد اخلافي در اقوال ايشان بوده كه ابن فهدحلي رحمت الله عليه در كتاب ارزشمند « المهذب البارع» به نقد و بررسي آنها پداخته است. دفتر انتشارات اسلامي با هدف احياي تراث فقهاي شيعه اين اثر را در پنج جلد، همراه با ذكر منابع و مصادر مورد استفاده در اين كتاب چاپ كرده است كه همان گونه كه بيان شد يك دورة كامل فقه شيعه را همراه با نقد و بررسي اقوال ساير علماي فقه را ذكر كرده است.

المهذب البارع (5جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست