مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از آنجا كه بشر، سعادت دلخواه آفريده شده و عشق به تكامل را در وجود او نهاده اند، به طور طبيعي بايد از مكتبي برخوردار باشد كه كاملاً راه شناس بوده و آگاهانه رمز و راز در راه بودن را در اختيارش قرار دهد تا بتواند به هدف والاي مورد نظر دسترسي پيدا كند. اسلام كه مكتبي جهان شمول و كامل است به اين نداي بشري پاسخ داده و اصول محكم و قوانين و مطابق با فطرت انساني را براي نجات از هلاكت بيان نموده است « شناخت راه مقصد» سيه اصل اساسي اسلام ، يعني نبوت، امامت و معاد را كه در اصطلاح « معارف» مي نامند به بحث كشيده و با دو مبناي عقل و نقل زواياي مختلف آن را بحث كرده است.

شناخت راه و مقصد

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست