مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
بخش مهمي از تعاليم انسان ساز اسلام ، احكام و مسائل عمليه است. انسان مسلمان هميشه براي انجام تكاليف شرعيه اش نيازمند به آگاهي از مسائل احكام بوده و هست ، لذا بايد يا مجتهد باشد و خودش استنباط كند و يا از راه تقليد به مسائل احكام دسترسي پيدا كند. در « رسالة آموزشي» منتخبي از احكام و فتاواي حضرت امام خميني رحمت الله عليه به شيوه اي كه براي تدريس و كلاسداري مفيد باشد ذكر شده است وبراي دقت بيشتر ، با متن « تحرير الوسيله» و حواشي امام رحمت الله عليه بر « عروة الوثقي» تطبيق شده است.

رساله آموزشي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست