مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
محقق بزرگوار شيخ بهايي رحمت الله عليه ، فشرده اي از چند كتاب نحوي را بصورت مجموعه اي براي برادرش مرحوم عبدالصمد جمع آوري نمود كه بعد ها به نام «صمديّه» مشهور گشت. در تبيين و توضيح مقاصد اين نوشتار ، كتابهاي بسياري به نگارش در آمده است كه راهنماي خوبي براي طلاب حوزه هاي علميه بوده اند. كتاب حاضر هم كه « شرح صمديه» نام دارد به تشريح مطالب اين اثر پرداخته است كه در پنج حديثه (باب ) ذكر شده است: علم نحو، متعلقات اسماء ، متعلقات افعال ، جمله و مفردات.

شرح صمديه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست